Začátek | Novinky
18/05/2020
Aktuální situace, kdy je díky vyhlášení nouzového stavu velmi omezen osobní i profesní život, přinesla do našich životů řadu nejistot a mnohá omezení. Řada těchto aspektů má samozřejmě také svůj právní rozměr.
Současná situace je mimořádně závažná s právními důsledky v obojím i profesním životě. Tým zkušených advokátů Moreno Vlk & Asociados je proto připraven Vám nabídnout právní pomoc. Poskytneme Vám telefonickou konzultaci se specializovaným advokátem, a to nejen v oblasti pracovního, obchodního, trestního, insolvenčního práva, ale i v dalších právních oblastech, jako je pomoc se získáním finanční podpory od státu. Po úvodní telefonické konzultaci jsou naši advokáti připraveni k osobní schůzce, na které Vám navrhnou efektivní řešení Vašeho problému.
Díky dlouholeté specializaci v jednotlivých oborech práva jsme připraveni poskytnout Vám právní pomoc, ať se jedná o:

- otázky pracovního práva, a to jak z pozice zaměstnance, tak z pozice zaměstnavatele
- otázky rodinného práva - úprava poměrů k nezletilým či rozvod
- otázky práva nájmu k bytu či prostoru sloužícímu k podnikání včetně slev na nájmu či ukončení nájemního poměru
- otázky insolvence
- otázky odpovědnosti statutárních orgánů obchodních korporací

Získané ceny


Velmi doporučovaná kancelář
v oboru trestní právo a česká firma na mezinárodních trzích


Velmi doporučovaná kancelář
v oboru trestní právo a česká firma na mezinárodních trzích


Právnická firma roku 2018
Kategoria: Velmi doporučovaná firma

Právnická firma roku 2017
Kategoria: Velmi doporučovaná firma

Právnická firma roku 2016
Kategoria: Velmi doporučovaná firma


Velmi doporučovaná kancelář
v oboru trestní právo, sportovní právo


Velmi doporučovaná kancelář
v oboru trestní právo, sportovní právo a česká firma na medzinárodních trzích

Velmi doporučovaná kancelář
v oboru sportovní právo
Patříme
Podporujeme
spolupracujeme
PRAHA
Moreno Vlk & Asociados

Sokolovská 22
186 00 Praha 8
Česká republika


tel/fax: +420 224 818 736-7
mov: +420 777 707 768
e-mail: praha@moreno-vlk.eu
©2009 - 2021 Moreno Vlk & Asociados
Vývoj a design: jgr | dgr
14-06-2021 08:37:01